Klimakteriebesvär och PMS

Alla kvinnor hamnar förr eller senare i klimakteriet. Det är individuellt om du känner några symptom och i såfanafall hur mycket du känner. Om det känns överväldigande kan det vara behagligt att försöka lindra dina besvär, orsakade av klimakteriet. Här finns även produkter för att lindra PMS, som till exempel Femal Balans Forte som kan användas för båda ändamålen.